Derailleur afstellen

Een derailleur, ook wel fietsversnelling genoemd, is een fietsonderdeel waarmee de fietsketting van het ene kettingwiel naar het andere kettingwiel gaat. Een derailleur is op te splitsen in een achter- en voorderailleur.

Een derailleur afstellen
Door de derailleur op de juiste manier af te stellen zal het schakelen een stuk gemakkelijker gaan. Voor een optimaal schakelproces is het daarom belangrijk dat de achter- en voorderailleur perfect zijn afgesteld. Voor het afstellen van de derailleur is alleen een stelschroef H en stelschroef L nodig.

Het stappenplan voor het afstellen van de derailleur:
– Stap 1: Duw de achterderailleur naar de spaakzijde en kijk wat er moet worden afgesteld.
– Stap 2: Pak stelschroef H voor het kleinste achtertandwiel en stelschroef L voor het grootste achtertandwiel.
– Stap 3: Kijk of het grootste en kleinste achtertandwiel soepel lopen. Als dit niet het geval is, pak dan de betreffende stelschroef en draai net zolang door tot de ketting weer soepel loopt.
– Stap 4: Als stap 3 klaar is, controleer je of de afstelling perfect is verlopen door de derailleur naar de spaakzijde te duwen. Als de ketting gemakkelijk naar alle tandwielen schakelt is het goed gegaan en is de achterderailleur klaar.
– Stap 5: Nu is de voorderailleur aan de beurt. Draai de ketting rond en schakel naar het middelste voorblad. Mocht de ketting tegen de kooi van de derailleur aanlopen, dan pak je stelschroef L. Draai met stelschroef L net zolang door tot de ketting weer soepel loopt.
– Stap 6: Als de ketting tijdens het schakelen gemakkelijk van voorblad wisselt is de voorderailleur goed afgesteld!